Please reload

Recent Posts

Ưu đãi tại Cơm Niêu Sài Gòn Tháng 9-10-11

October 8, 2018

1/3
Please reload

Featured Posts

Ưu đãi tại Cơm Niêu Sài Gòn Tháng 9-10-11

October 8, 2018

1. Chương trình Tặng 01 Cua thịt với hoá đơn 3 triệu trở lên hoặc sử dụng 3 thùng/ két bia tại chi nhánh Hồ Xuân Hương.

 

Thời gian: 15/09/2018 - 14/11/2018

Địa chỉ: 59 Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, TP.HCM
Hotline: 0901.301.728

 

 

2. Chương trình Tặng 01 Cua thịt cho hoá đơn 5 triệu trở lên tại chi nhánh Tú Xương

 

Thời gian: 15/09/2018 - 14/11/2018

Địa chỉ: 27 Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM Hotline: 0901.301.808

 

 

3. Chương trình Tặng Gỏi cho nhóm từ 4 người kèm order Cua tại chi nhánh Xuân Thủy

 

Thời gian: 15/09/2018 - 14/11/2018

Địa chỉ: 75 Xuân Thuỷ, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Hotline: 090 130 1528

 

 

 

4. Ưu đãi đặc biệt tại Cơm Niêu Sài Gòn - chi nhánh Xuân Thủy 

 

**Giảm 10% hoá đơn thức ăn với nhóm 15 người trở lên 

 

 

Thời gian: 01/10 - 30/11/2018

Địa chỉ: 75 Xuân Thuỷ, Thảo Điền, Quận 2, HCM 
Hotline: 090.130.1528

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us